Details about  Fiziko-Khimiya Mekhanoaktivatsii V Zone Friktsionnogo Kontakta by Lebedinskiy...

| See original listing
Fiziko-Khimiya Mekhanoaktivatsii V Zone Friktsionnogo Kontakta by Lebedinskiy...
Fiziko-Khimiya-Mekhanoaktivatsii-V-Zone-Friktsionnogo-Kontakta-by-Lebedinskiy
Item Ended
Item condition:
Brand new
Ended:
08 Sep, 2017 21:26:07 AEST
Price:
AU $62.74
Postage:
Doesn't post to United States | See details
Item location:
Oxford, Oxfordshire, United Kingdom