A Primer for Advanced Beginners of Chinese: Simplified Character Version: v. 1 & 2 by Duanduan Li, Zhirong Wang, Irene Liu, Yanping Xie, Lening Liu, Hailong Wang (Paperback, 2004)