Fair & Square [Digipak] by John Prine (CD, May-2005, Oh Boy)