Magic Of [Remaster] by Boney M. (CD, Nov-2006, Sony BMG)