Magic Zero by Christopher Golden, Thomas E Sniegoski (Hardback, 2013)