Tao Te Ching: With Summaries of the Writings Attributed to Huai-Nan-Tzu, Kuan-Yin-Tzu and Tung-Ku-Ching by Lao-Tzu, Lao zi (Paperback, 1999)