CURRENTLY SOLD OUT

Articles on Universities and Colleges in Hefei, Including: Fang Lizhi, Guo Moruo, Yang Yuanqing, Huimin Zhao, Xiao-Gang Wen, Chi-Wang Shu, Xiaowei Zhuang, Qian Xuesen, Chung-Yao Chao, Zhou Guangzhao, Hua Luogeng, Meng Xuenong by Hephaestus Books (Paperback / softback, 2011)