CURRENTLY SOLD OUT

Missive: Daer in Kortelijck Ende Grondigh Wert Veerthoont, Hoe Veel de Vereenighde Nederlanden Gheleghen Is Aen de Oost Ende West-Indische Navigatie: Mitsgaders 't Profijt, DAT Men Van de Oost-Indische Compagnie, Gheduerende Den Tijdt Van... by Gale, Sabin Americana (Paperback / softback, 2012)